لیست سرور DNS

این لیستی از تمام سرورهای DNS است که در زیر آن سرورهای DNS کشورها، مناطق، اپراتورها و آدرس‌های IP مختلف را شامل می‌شود. برای مشاهده لیست سرورهای DNS در هر کشور یا منطقه می توانید روی کد کشور / منطقه کلیک کنید و برای مشاهده اطلاعات دقیق تر سرورهای DNS می توانید روی نام کلیک کنید.

کشور/ منطقه: AQ: جنوب‌گان 🇦🇶

کشور/ منطقه: AR: آرژانتین 🇦🇷

کشور/ منطقه: AS: ساموآی آمریکا 🇦🇸

صفحه‌ها

زبان‌ها